Stichting

Op 11 december 2019 is de Stichting Atletiek Houten opgericht.

“De Stichting stelt zich met uitsluiting van winstoogmerk als algemeen doel het bevorderen van sport in het algemeen en atletiek in het bijzonder, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in nauw overleg met diverse belanghebbende een geschikte locatie voor de beoefening van atletiek te realiseren in Houten en de beoefening van de sport atletiek te stimuleren”.

Bestuursleden Stichting Atletiek Houten:

· Matthijs Monster (voorzitter)

Coen Raaphorst (secretaris)

· Dennis de Haan (penningmeester)

Foto’s: René van den Brandt © 2022.

Het bestuur kunt u bereiken door contact op te nemen via het contactformulier.

KvK nummer: 76623947

Rekeningnummer: NL93 INGB 0007 3561 84